Brodski propulzijski sustavi
Brodski propulzijski sustavi
Zdravko Gnjidić
Rad ne sadrži sažetak.
Inspekcija pomorskih brodova
Inspekcija pomorskih brodova
Karmen Farčić Kulušić
U ovom radu opisane su vrste inspekcijskog nadzora u lukama Republike Hrvatske. Definirani su detalji koji se odnose na inspekcijski pregled domaćih i stranih brodova, te načini izvedbe istih. Ujedno je prikazano značenje određenih pravila i propisa, bilo domaćih, bilo stranih, koji su od iznimne važnosti pri provođenju same inspekcije, te koji se moraju poštivati kako bi sve bilo u skladu s dogovorenim uvjetima. Stoga rad uključuje definirane detalje i propise Pomorskog pravilnika...
Menadžerske vještine u organizaciji ponašanja
Menadžerske vještine u organizaciji ponašanja
Marino Nikolić
Jedna od najvažnijih ljudskih aktivnosti je menadžment. Kad se govori o menadžmentu, misli se na njega kao proces, profesiju i funkciju. On je važan za sve organizacije i u poslovnom svijetu i izvan njega. Kako bi menadžeri mogli uspješno obavljati svoje zadatke, potrebne su im određene vještine i znanja koja će trebati stalno usavršavati jer je to uvjet za kvalitetnog menadžera. Od menadžera se oĉekuje da bude sudionik u poslovnom uspjehu organizacije, da uspješno upravlja...
Metode upravljanja rizicima
Metode upravljanja rizicima
Martina Baričević
Ovaj završni rad obrađuje temu upravljanja rizikom, s posebnim akcentom na metode upravljanja rizikom. Uspješna identifikacija i analiza rizika, te odabir odgovarajuće metode upravljanja rizicima otvara veće mogućnost za uspješnije poslovanje. Cilj rada je dati analizu upravljanja rizicima te pregled metoda unutar strategije upravljanja rizicima, te istaknuti važnost procesa upravljanja rizicima.
Rizik i osiguranje od rizika u pomorskom prometu
Rizik i osiguranje od rizika u pomorskom prometu
Stipe Bašić
U radu je opisan rizik kao prijetnja u pomorskom plovidbenom pothvatu. Kako i na koji se način boriti protiv njega te kako iskoristiti rizik koji se nije uspio izbjećI, za buduće akcije koje se budu provodile. Osim metoda za procjene i izbjegavanje nastanka rizičnih situacija ili ako one već moraju nastati kako se osigurati i prevenirati takvim situacijama. Osiguranje je zapravo jedan od najstarijih pojmova u pomorskom prometu, samo što se kroz povijest ono korigiralo u korak s...
Tehnološke osobine brodova za prijevoz nafte i njenih derivata
Tehnološke osobine brodova za prijevoz nafte i njenih derivata
Rino Miorin
U ovom završnom radu obradio sam temu pod naslovom „Tehnološke osobine brodova za prijevoz nafte i njenih derivata“. Rad sam započeo pogledom u prošlost, od prvih tankera prema današnjim modernim tankerima, te sam na taj način opisao povijesni razvitak tankera i njihov napredak, potrebu za većom nosivnosti, te uvođenje dvostrukog trupa zbog mjere sigurnosti. Tankera karakterizira posebna oprema za manipulaciju sa teretom za ukrcaj i iskrcaj, odnosno koristi posebne sisaljke...