Pages

Brodski propulzijski sustavi
Brodski propulzijski sustavi
Zdravko Gnjidić
Rad ne sadrži sažetak.
Informacijski sustav i internet bankarstvo na primjeru Zagrebačke banke
Informacijski sustav i internet bankarstvo na primjeru Zagrebačke banke
Valerija Tomić
Informacijski sustavi su dio današnje svakodnevnice čovjeka te se njihovom problematikom ovaj rad bavi. Informacijski sustav je krvotok poduzeća koji osigurava razmjenu informacija te podataka unutar poduzeća kao i od poduzeća put javnosti. Informacije su osnova planiranja, djelovanja te donošenja poslovnih odluka. Fokus je na jednom segmentu informacijskog sustava i to na onom koji se bavi komunikacijom, usluživanjem klijenta i prilagođavanju njegovim potrebama. Točnije...
Inspekcija pomorskih brodova
Inspekcija pomorskih brodova
Karmen Farčić Kulušić
U ovom radu opisane su vrste inspekcijskog nadzora u lukama Republike Hrvatske. Definirani su detalji koji se odnose na inspekcijski pregled domaćih i stranih brodova, te načini izvedbe istih. Ujedno je prikazano značenje određenih pravila i propisa, bilo domaćih, bilo stranih, koji su od iznimne važnosti pri provođenju same inspekcije, te koji se moraju poštivati kako bi sve bilo u skladu s dogovorenim uvjetima. Stoga rad uključuje definirane detalje i propise Pomorskog pravilnika...
Izvješće neovisnog revizora kao podloga investiranju
Izvješće neovisnog revizora kao podloga investiranju
Ante Radić
Rad ne sadrži sažetak.
Menadžerske vještine u organizaciji ponašanja
Menadžerske vještine u organizaciji ponašanja
Marino Nikolić
Jedna od najvažnijih ljudskih aktivnosti je menadžment. Kad se govori o menadžmentu, misli se na njega kao proces, profesiju i funkciju. On je važan za sve organizacije i u poslovnom svijetu i izvan njega. Kako bi menadžeri mogli uspješno obavljati svoje zadatke, potrebne su im određene vještine i znanja koja će trebati stalno usavršavati jer je to uvjet za kvalitetnog menadžera. Od menadžera se oĉekuje da bude sudionik u poslovnom uspjehu organizacije, da uspješno upravlja...
Metode upravljanja rizicima
Metode upravljanja rizicima
Martina Baričević
Ovaj završni rad obrađuje temu upravljanja rizikom, s posebnim akcentom na metode upravljanja rizikom. Uspješna identifikacija i analiza rizika, te odabir odgovarajuće metode upravljanja rizicima otvara veće mogućnost za uspješnije poslovanje. Cilj rada je dati analizu upravljanja rizicima te pregled metoda unutar strategije upravljanja rizicima, te istaknuti važnost procesa upravljanja rizicima.
Metode za odlučivanje u uvjetima nepouzdanosti i nesigurnosti
Metode za odlučivanje u uvjetima nepouzdanosti i nesigurnosti
Josip Didović
Ovaj završni rad obrađuje temu metoda kod donošenja organizacijskih odluka u uvjetima nepouzdanosti i nesigurnosti. Rad je fokusiran na bihevioralnu i kognitivnu teoriju odlučivanja, a iz literature navodi koncepte koji se odnose na modele donošenja odluka, uvjete u kojima se mogu naći donositelji odluka, kriterije izbora u uvjetima nesigurnosti i druge elemente s kojima se susreće suvremeni donositelj odluka. Cilj rada je uvidjeti probleme s kojima se donositelji odluka kontinuirano...
Model informacijskog sustava na primjeru pomorske navigacije
Model informacijskog sustava na primjeru pomorske navigacije
Ivana Krajina
Konkurencija, tehnološke promjene i intenzitet tih promjena, odlike su pomorske okoline današnjice. Informacija u elektronskom obliku postaje element bez kojeg se ne može odvijati, a niti planirati bilo koji segment konkurentnog pomorskog poslovanja. Ova konstatacija potiče na razmišljanje, kako prihvatiti takav oblik informacije, kako ga razvijati i kako njezinim korištenjem ostvariti konkurentnost na pomorskom globalnom tržištu. Cilj rada je izraditi i pronaći, te analizirati...
Pomorsko dobro i koncesije na pomorskom dobru
Pomorsko dobro i koncesije na pomorskom dobru
Blanka Bogdan
Rad ne sadrži sažetak.
Rizik i osiguranje od rizika u pomorskom prometu
Rizik i osiguranje od rizika u pomorskom prometu
Stipe Bašić
U radu je opisan rizik kao prijetnja u pomorskom plovidbenom pothvatu. Kako i na koji se način boriti protiv njega te kako iskoristiti rizik koji se nije uspio izbjećI, za buduće akcije koje se budu provodile. Osim metoda za procjene i izbjegavanje nastanka rizičnih situacija ili ako one već moraju nastati kako se osigurati i prevenirati takvim situacijama. Osiguranje je zapravo jedan od najstarijih pojmova u pomorskom prometu, samo što se kroz povijest ono korigiralo u korak s...
Suvremeni pristup rizicima i njihovom upravljanju
Suvremeni pristup rizicima i njihovom upravljanju
Matilda Crvarić
Rizik je dio naše svakodnevnice. Rizici postoje, utječu na razna područja života i rada okoline, te se stoga istima moramo baviti iz razloga što bolje zaštite i smanjenja negativnih utjecaja rizika. O svemu se razmisli, proanalizira, donesu zaključci i odluke, poduzmu odgovarajuće mjere, te na kraju izvuče pouka za ubuduće. Razmatrajući rizik ili baveći se s njim ulazimo u problematiku i proces upravljanja rizikom. Rizik proizlazi iz raznih razloga, a posebice vrlo često iz...
Tehnološke osobine brodova za prijevoz nafte i njenih derivata
Tehnološke osobine brodova za prijevoz nafte i njenih derivata
Rino Miorin
U ovom završnom radu obradio sam temu pod naslovom „Tehnološke osobine brodova za prijevoz nafte i njenih derivata“. Rad sam započeo pogledom u prošlost, od prvih tankera prema današnjim modernim tankerima, te sam na taj način opisao povijesni razvitak tankera i njihov napredak, potrebu za većom nosivnosti, te uvođenje dvostrukog trupa zbog mjere sigurnosti. Tankera karakterizira posebna oprema za manipulaciju sa teretom za ukrcaj i iskrcaj, odnosno koristi posebne sisaljke...

Pages