Paginacija

Troškovi održavanja broda
Troškovi održavanja broda
Bruno Kalaš
U završnom radu se obrađuje tema troškovi održavanja broda. Brod se održava na način da se održava trupa broda i oprema broda. Održavanje trupa broda odnosi se na dokovanje broda. Održavanje opreme broda djelomično se obavlja od strane posade tijekom navigacije ili boravka u luci, a dijelom se izvodi tijekom dokovanja broda. Ponekad pri dokovanju broda nije potrebno izvršiti popravke trupa, izvodi se samo pregled, čišćenje i ponovno nanošenje boje na vanjskom dijelu trupa...
Ugovor o pomorskom osiguranju
Ugovor o pomorskom osiguranju
Josip Ivkošić
U završnom radu se obrađuje tema Ugovor o pomorskom osiguranju. Koncepcija rada zasnivati će se na odredbama Pomorskog zakonika u kojem su doneseni propisi o pomorskom osiguranju. Pomorski zakonik je važan akt što se tiče pomorskog osiguranja jer u Republici Hrvatskoj ne postoji jedinstveni sustav prava osiguranja koji bi vrijedio za sve grane osiguranja nego je kodifikacija prava osiguranja provedena odvojeno. Kako Pomorski zakonik ne određuje pojam ugovora o pomorskom osiguranju...
Vrste i namjena putničkih brodova
Vrste i namjena putničkih brodova
Andrija Želalić
Rad ne sadrži sažetak.
Vrste zaštita informacijskih sustava
Vrste zaštita informacijskih sustava
Ante Rubelj
U današnjem se vremenu tehnologija brzo razvija, a pristup različitim vrstama informacija znatno je lakši nego prije. Informacijski sustav dio je poslovnog sustava koji daje podatkovnu sliku procesa iz realnog sustava. U radu je prikazano na koje je načine moguće zaštititi informacijski sustav od prijetnji kojima je svakodnevno izložen. Detaljno su prikazani povijest razvoja informacijskog sustava, njegove uloge, zadaće i ciljevi. Poseban je naglasak u radu stavljen na pitanje...

Paginacija